På den anden side af COVID-19 – hvordan gør vi os klar, og hvad bliver ”The New Normal”?

v. Troels Astrup, Business Director, afholdt mandag d. 20. april. 

Ingen tvivl om, at de virksomheder og organisationer, hvor teknologi og teknologiske kompetencer er en central del af DNA’et og forretningsmodellen, har haft lettere ved at omstille sig til de afledte effekter af COVID-19, end de mere analoge organisationer. Hvad enten du tilhører den ene eller anden gruppe, så glæder de fleste sig til at vende tilbage til en normal situation igen. Men kan vi forvente, at alt igen bliver, som det plejer, eller skal vi til at forholde os til ”The New Normal”? På denne DevoTalk vil vi sætte fokus på dels, hvorledes vi allerede nu bør planlægge tilbagesendelsen til verden efter COVID-19, samt give et bud på, hvorledes COVID-19 sandsynligvis vil ændre på, hvordan nogle virksomheder vil drive deres forretninger fremadrettet

Klik her for den fulde optagelse af webinaret d. 20-04-20.

Klik her for præsentation

Du kan løbende finde alle vores afholdte DevoTalks lige her