Hvordan bliver man i stand til at opdage cyberangreb – inden det går galt!

v. Martin Mølvig, Expert Director, og Frederik Helweg-Larsen, Expert Director, Devoteam afholdt d. 12. oktober 2021. 

Beskyttelse alene er sjældent nogen effektiv strategi mod cyberangreb. Vil man øge sine muligheder for at undgå alvorlige hændelser, er det nødvendigt at overvåge sit it-miljø, og det er mange ikke kommet i mål med endnu. Undersøgelser viser, at det gennemsnitligt tager mere end 200 dage at opdage igangværende cyberangreb. Der er med andre ord mulighed for at reducere risikoen betragteligt, hvis man er i stand til at observere farlig aktivitet tidligere – hvordan det kan gøres er temaet for dette webinar. 

Klik her for den fulde optagelse af webinaret d. 12-10-21.

Klik her for præsentation.

Vi deler erfaringer og tips til nogle af de væsentlige spørgsmål, der knytter sig til rejsen:

  • Hvilke evner er der tale om – hvad skal organisationen kunne?
  • Hvilke elementer består en løsning af?
  • Hvordan får man udbytte af sin løsning?
  • Giver det bedst mening at bygge eller købe?
  • Hvad kræver det i øvrigt af organisationen?
  • Aktivitetsplan – hvordan kommer man i gang?

Målgruppe: Virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at etablere eller forbedre evnen til at opdage farlige aktivitet i deres IT miljø (CIO, Driftschef, Sikkerhedschef/CISO eller tilsvarende)